MTI Hakkında

NLP eğitimleri günümüzde dünya çapında hızla yayılmaktadır ve bu durum eğitim kalitesinin korunabilmesi için bazı standartların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. MTI, standartlara uygun hizmet veren uzmanları bir araya getirerek, onlara uluslar arası yetkinlik kazandırmayı amaç edinmiştir.

Standartların uygulanması ve uzmanların bu düzeyde denetlenmesi, onlardan hizmet alan kişilerin haklarının korunabilmesi için de takip edilmesi gereken bir yoldur. Bu amaçla kuruluşumuz, birçok ülkede temsilcilikler vererek dünya çapında kalitenin korunduğu bir ağ oluşturmaktadır.

Sertifikasyon

Temel tekniklerini kendi hayatınızda uygulayabilecek düzeye ulaşmanız beklenmektedir. Practitioner eğitimi kişinin kendi değişim ve gelişim sürecidir. Bu aşamadan sonra travmatik sorunlar dışında yakın çevrenize de yardımcı olacak düzeye ulaşırsınız.

Bu aşamada yeni tekniklerle birlikte, tüm teknikleri sentezleyerek kullanma becerisi edinirsiniz. NLP’nin sanatsal yönü ile tanıştığınız aşamadır. Bu düzeyde bireylere bireysel danışmanlık yapabilir ve workshoplar verebilirsiniz.